Historie

Van Stenen Tijdperk naar Koperen Tijdperk.

Koper is een van de oudHistorie-2ste metalen die we kennen. Al duizenden jaren voor onze jaartelling was het koper bekend. Net als goud komt koper in de natuur in zijn pure vorm voor. Gedegen koper noemen we dat, zie afb.1. Het werd verwerkt en gebruikt zoals het in de natuur gevonden werd. Door pletten en hameren kon men het gedegen koper min of meer plaatvormig uitslaan. De zo verkregen stukjes metaal kon men dan verder gebruiken of verwerken door ze in de gewenste vorm te hameren, aan elkaar vast te maken iets mee te bekleden enz.. Aanvankelijk zal dat, gezien zijn bijzonderheid, vooral voor culturele, ceremoniële, of religieuze toepassingen zijn geweest. Een mooi voorbeeld daarvan zien we in het beroemde Im-dugud reliëf, een deel van de façadeversiering voor de tempel voor Ninchoersag uit Ubaid in het huidige Irak. Dit uit hout gesneden reliëf is bekleed met dunne gehamerde koperen platen die met koperen nagels en pek zijn vastgezet, zie afb.2. Het reliëf schat men uit 3100 v.Chr. Dat is meer dan drieduizend jaar voor onze jaar-telling, nu dus al ruim 5000 jaar oud. Dit reliëf, ruim 2 x 1 meter, laat goed de bedrevenheid zien in het bewerken van koper. Het toont daarmee ook aan dat het bewerken van koper toen al heel lang moet zijn toegepast. Met name in dat gebied, het toenmalige Mesopotamië.

 De oude culturen.

In de valleien van de Eufraat en de Tigris,   het woongebied van de   Soemeriërs en Akkadiërs blijkt het gebruik van koper al heel vroeg en algemeen bekend te zijn. Aanvankelijk, we hebben het dan over 6000- à 8000 jaar voor Christus, werd koper daar al puur, als zuiver metaal gebruikt. Het was door zijn puurheid alleen geschikt voor vooral decoratieve en ceremoniële doeleinden en kleine gebruiksvoorwerpen. Dat kon ook alleen maar omdat koper, net als goud en soms ook zilver, als gedegen metaal in de natuur gevonden werd. Gedegen metaal is een zuiver metaal zonder bijmengingen. Daardoor is het betrekkelijk zacht en dus ook gemakkelijk te bewerken. Het veelvuldig bewerken van puur koper begon zo rond 6000 voor Christus en duurde tot ongeveer  2500 voor onze jaartelling. Deze periode wordt ook wel het Koperen Tijdperk genoemd, en gaat vooraf aan het Bronzen Tijdperk, de periode waarin men legeringen van koper en tin weet te maken. Die vaardigheid, het smelten en gieten van brons komt vooral tot ontwikkeling in de streken waar nu de landen als Irak, Iran, Afghanistan, enz. liggen. Hoewel we deze landen nu al lang als achterliggend op onze westerse cultuur hebben beschouwd waren ze toen beslist veel verder in hun sociale en culturele ontwikkeling dan de Westerse volkeren. Archeologische vondsten en wetenschappelijke onderzoeken bewijzen en bevestigen dat en geven prachtige voorbeelden van hoogwaardig kunnen van deze volkeren. Vanuit deze gebieden verspreidt het gebruik van koper en brons zich naar de toenmalige cultuurcentra in Egypte, India China en later ook naar de Westerse wereld.