De Koperslager

Reeds lang, tot wel 6000 jaar, voor onze jaartelling werd koper al verwerkt. De oeroude culturen uit het Midden Oosten, India, China, enz., laten dat zien. In onze Westerse wereld is het gebruik en verwerken van koper wat later op gang gekomen. Maar het heeft hier wel een zeer grote ontwikkeling doorgemaakt. In grote verscheidenheid zijn hier koperen, messing en bronzen producten vervaardigd en gebruikt.Reeds in de vroege middeleeuwen waren bewerkers van koper hier in verschillende  ambachten zoals geelgieters, klokkengieters, ketellappers, plaatsnijders en koperslagers actief. Door het verenigd zijn in ambachtsgilden of broederschappen werden deze ambachten tot een kwalitatief hoog niveau  ontwikkeld.historie