HOME

joop-leaf

Al duizenden jaren lang wordt koper gebruikt, bewerkt en verwerkt. Op zowel ceremonieel, spiritueel, cultureel, technisch als maatschappelijk terrein zijn in die tijd vele koperen voorwerpen vervaardigd en gebruikt. De kennis en ervaringen die daarbij zijn opgedaan hebben zich samengebald in de koperslager als ambachtsman en in het  ambacht koperslaan.

In onze huidige maatschappij is die ambachtsman en zijn ambacht voor een groot deel verdwenen. Toch  ligt de oorsprong voor onze huidige, technologisch hoogstaande, wijze van bewerken en gebruiken van koper in dat oude ambacht. Het is dan ook belangrijk dat deze kennis en kunde bewaard blijft voor toekomstige generaties.

Deze site wil een platform zijn waarop ‘de koperslager en zijn ambacht’ in zijn vele facetten wordt belicht. Met tekst, tekeningen, fotomateriaal, enz.  worden de onderwerpen in afzonderlijke hoofdstukken behandeld. Door demonstraties, workshops, voordrachten, presentaties, enz.  zal het ambacht ook daadwerkelijk in de praktijk gebracht worden. Op die wijze wordt getracht de kennis en kunde binnen het koperslagersambacht uit te dragen  en voor de toekomst te bewaren.

Opmerkingen, aanvullingen en uitbreidingen met bronvermelding zijn van harte welkom en kunnen mogelijk een aanvulling voor deze site zijn.

Op deze site wordt ook aangegeven:

 • De geschiedenis van de koperslager en het ambacht.
 • de specialisaties van koperslagers
 • Welke materialen en gereedschappen gebruikt de koperslager.
 • Wat is koper en wat zijn legeringen.

Maar eveneens:

 • Kennis maken met het koperslaan.
 • Daadwerkelijk met het koperslaan aan de slag.
 • Praktische probleempjes oplossen.
 • Inspiratie  opdoen voor nieuwe ontwerpen.
 • Contact leggen met koperslagers.
 • Informatie voor verdieping.
 • enz.